Tervezési alapelveink

A passzívház tervezés speciális szakismeretek széles skálájának komplex ismeretét, és készségszintű alkalmazását követeli meg. Passzív épület terveit építész, épület-energetikus, épületgépész, statikus és a gazdaságos megépíthetőséget biztosító kivitelező által alkotott team képes szorosan együttműködve létrehozni. Bármelyikük kihagyása, tapasztalatlansága a munkafolyamat félresiklását, de legalább annak gazdaságtalanná válását vonja maga után.
A minősítésre szánt passzív épületek alkotócsapata kibővül a munkájukat felügyelő, segítő auditorral. Az épület terveit az auditor már a tervezés folyamata alatt ellenőrzi, a közreműködők munkáját szaktanácsaival irányítja. E szakértői segítség nélkül lehetetlen a "minőségellenőrzött passzívház" megkövetelt szintjének elérése.


A tervezés során alkalmazott alapelvenik:

Építtetői célok megvalósítása

Az építtetők ritkán képesek a gyakran egymásnak ellentmondó elvárásaikat kristálytisztán megfogalmazni. Még ritkábban képesek azokat pontokba szedve fontosságuk szerint rangsorolva papírra vetni. Ezzel elmulasztják az építkezésük sarokköveinek lerakását. Így kicsúszik az irányítás a kezükből. Teljesítendő célok, mérföldkövek nélkül parttalanságra, sodródásra ítélik a tervezési folyamatát. Súlyos hibát követhetnek el így, amivel komoly károkat okoznak önmaguknak, beruházásuknak. A meg sem fogalmazott, vagy nem véglegesített építtetői igényeknek senki sem felelhet meg. Sem az építésztervező, sem a kivitelező, sem maga az épület. Az építtetők a kellő ismeretek, gyakorlat hiányában képtelenek elvárásaiknak megfelelő „tervezési programot” összeállítani. Ez is nem csoda, hiszen sem az előírások tömkelegét, sem egyes döntéseik várható költséghatásait nem ismerik. Két évtizedes tervezői, kivitelezői, és beruházói gyakorlatunkra támaszkodva támogatjuk, segítjük megbízóinkat abban, hogy a valós igényeiknek megfelelő, az anyagi lehetőségeikkel elérhető célokat tűzzenek ki, és ezeknek megfelelő tervezési programot állítsanak össze.
A tervezési folyamat során a legfontosabb számunkra a megrendelőink céljainak elérése. Nem a terveket, vagy az azok alapján felépülő épületet tartjuk munkánk eredményének, hanem a megrendelőink igényeinek maradéktalan kielégítését.

Passzívház építési, használati tapasztalatok alkalmazása

Kivitelezőként tervezünk. Az általunk felépített 180 lakás, 30 család ház, 2 alacsony energiafelhasználású, 1 nem minősített passzív, 5 minősített passzív lakóépület kivitelezése, használata során megszerzett gyakorlati tapasztalatainkat már a tervezés során kiaknázzuk. Folyamatosan fejlesztünk, fejlődünk. Ehhez szükségesek számunkra minősített passzívházak, és az azok tervezése, építése, üzemeltetése során megszerzett speciális tapasztalatok, tanulságok.
Célunk, hogy a megrendelőink igényeinek megfelelő, kiváló minőségű, értékálló, energetikailag rendkívül hatékony, egyszerű, könnyen megépíthető-, ellenőrizhető-, karbantartható, tartós- és költségtakarékos épületeket hozzunk létre.


Energetikai kontroll

Az épületeink energiafelhasználását az építtetőik igényei alapján tervezzük meg. Egy épület lehet A+-os, energiatakarékos, passzív, vagy minősített passzív. A PHPP számítás ezeknél a kategóriáknál sokkal precízebben, pontos kWó/m2/év adatot ad meg. Az épületek energiahatékonysága a közhiedelemmel ellentétben nem "csak" kivitelezési költség kérdése. Az legalább ennyire függ az energiahatékonyságnak a tervezés-kivitelezés alatti fontosságától. Ha a megrendelőnek fontos az energiatakarékosság, mindenkinek az lesz, ha nem, gazdátlanul ebek harmincadjára jut. Megépült épületeink konkrét költségadatai bizonyítják, hogy az A+-os épületek gyakran drágábbak, mint egy minősített passzívház. Ehhez nem kell sok, elég ha az energetikai-gazdaságossági érdekek kissé háttérbe szorulnak. Az épület megkívánt energetikai hatékonyságát folyamatosan, az engedélyezési-, kiviteli tervezési, és a kivitelezés alatti módosítások során is ellenőrizzük. Így nem csak megtervezzük, hanem garantáljuk is, hogy megrendelőnk azt kapják amit kértek. 


Költség kontroll

A rendelkezésre álló források mindenkinél korlátosak. A tervezés során a megrendelő rendszerint nem kap reális képet arról, hogy a neki tervezett épület, annak egyes változatai mekkora költséggel építhetők meg. Az információhiány megfosztja őket a döntési szabadságuktól, mert a vállaikra kerülő költségek előzetes ismerete nélkül kénytelenek a döntéseiket meghozni. A kamarai nyilvántartásokból kiderül, hogy az építésztervezők nem kiviteleznek, köztük nagyon kevesen műszaki vezetők, vagy műszaki ellenőrök. Az építész tervezőknek így kevés kapcsolatuk van a kivitelezéssel. Rendszerint nem is járatosak az építési költségek alakulásában. A tervezőknek nem érdekük a megrendelő figyelmét az általuk is alig ismert építési költségekre ráirányítani, mert ezzel egy újabb dimenzióban nyitnának frontot, a költségekében. Nem áll érdekükben az sem, hogy megrendelőiket már a tervezés alatt takarékosságra sarkalják, mert ezzel a saját munkájukat nehezítve, korlátoznák „alkotói szabadságukat”. Nem véletlen, hogy inkább elodázzák, áthárítják a megrendelőjük költségekkel való szembesítésének a hálátlan „tisztességet” a kivitelezőkre. Így viszont az építtető túl későn, a már kész, átvett és kifizetett tervek birtokában, a kivitelezésre kapott árajánlatokból szerezhet csak tudomást a tervei megvalósítására fordítandó milliók számosságáról. Emiatt kutyaszorítóba kerül. Ez elkerülhető akkor, ha nem tervezés legvégén, hanem már a tervezés alatt folyamatosan, annak módosításait nyomon követve készül el, kerül aktualizálásra a költségvetés. Ehhez affinitással, kivitelezői jártassággal, friss költségadatokkal kell rendelkeznie a tervezőnek. Ebben az esetben az épület tervezett bekerülési költsége teljesítendő sarokszámként be is kerülhet a tervezési programba. Így elkerülhetők a felesleges, és aránytalanul drága megoldások. A tervezett épület ésszerűbbé, célszerűbbé, gazdaságosabbá, egyszerűbben üzemeltethetővé, karbantarthatóvá válhat. Ha a tervező kivitelezést is vállal, a tervezési folyamat végén az előzetes költségbecslése akár át is minősülhet konkrét árajánlattá. Így végképpen elkerülhető a zsákbamacska.