Kiviteli tervek készítése

Energiatudatos lakóépületek, passzívházak tervezése és kivitelezése ma még újszerű feladat. Eddig nem tapasztalt, meg nem oldott problémák sokaságát veti fel. Ezek megoldása az átlagos épületeknél sokkal több munkaidőt, figyelmet, gondosabb, összetettebb mérnöki munkát igényelnek. Legnagyobb kihívást a hőhídmentes épületszerkezeti csomópontok kialakítása, a légtömör kivitelezés technológiája, a jelentős szigetelési vastagságok szerkezeti megoldásai, a gépészeti vezetékek és megnövelt hőszigeteléseik helyigényének, a légtechnikai rendszer zajmentességének, beépíthetőségének, karbantarthatóságának a biztosítása, az energiatakarékos épületek alapelveit, speciális követelményeit, fogalmait gyakran nem ismerők számára is egyértelmű tervek, teljesíthető minőségi követelmények megfogalmazása, az anyag- és munkaidő takarékos kivitelezhetőség biztosítása, az épület adott költségkereten belüli kivitelezhetőségének, a PHPP-ben célul kitűzött épületenergetikai minőség, adott esetben az épület minősíthetőségének az elérése  jelenti.


Ehhez első lépésben meghatározzuk mindazokat a kritikus helyeket, úgynevezett csomópontokat, áttöréseket, anyagváltásokat, amelyek megoldása valamilyen, épületenergetikai, légzárási, vízszigetelési, gépészeti, vagy egyéb technológiai, vagy más ok miatt szükséges. Ezekről készítünk részletterveket, amelyek a megoldást adnak minden egyes a felmerülő problémára.


A kiviteli terv az építési engedélyezési tervdokumentáció nagyobb léptékű átdolgozásával készül, amelyen alkalmazásra kerülnek a kidolgozásra, egyeztetésre került csomóponti megoldások. A kiviteli tervben az épület az alapozástól a tetőig minden egyes részletében kidolgozásra kerül abban a mélységben ( méretek, anyagok, rögzítés, tömítéstechnika, stb.), aminek alapján a kivitelezést végző szakemberek azokat az elvárt minőségben elkészíthetik.


A kiviteli terv:

- konkretizálja az engedélyezési tervben kis léptékben megtervezett épületszerkezeteket
- segíti a kivitelezőt az árajánlatadásban, az épület műszaki tartalmának megismerésében
- alapját képezi a kivitelezésnek, mert minden lényeges szerkezetre megoldást nyújt
- az ellenőrzés lehetőségét biztosítja az építtető, és ha van a műszaki ellenőr számára


Az általunk készített kiviteli terv tartalma:

•    építészeti tervdokumentáció (csomóponti tervek, rétegrendek, szerkezeti tervek)
•    statikai terv
•    árazatlan költségvetés
•    gépészeti terv