Engedélyezési terv


Az építési engedélyezési terv műszaki tartalma, a tervkészítés lépései: 


1.Vázlatterv:


A vázlatterv elkészítéséhez személyes találkozó és helyszíni bejárás szükséges a tervezési program részleteinek további tisztázására, az építtetők prioritásainak rögzítésére és a telek adottságainak megismeréséhez. A tervezésre vonatkozó szerződés megkötése után elkészítjük az első vázlattervet (egyszerűsített alaprajz, telepítési vázlatterv és 3D látványterv).A vázlattervet személyesen ismertetjük, bemutatva az alaprajzhoz és az épület elhelyezéséhez vezető elgondolásokat.A vázlatterv továbbgondolása történhet a terv ismertetésekor, illetve levelezés útján. Vázlattervet csak aláírt tervezői szerződés után tudunk átadni nyomtatott és/vagy elektronikus formában.


2. Előkészítő terv:


Célja a tovább gondolt vázlatterv műszaki adatai alapján az energetikai számítás és költségoptimalizálás elvégzéséhez szükséges adatok megadása, tervlap + rétegrend formájában. Tartalma nagyban megegyezik az engedélyezési terv rendelet szerinti tartalmával (kivéve: műszaki leírás, tűzvédelmi tervfejezet, közműnyilatkozatok stb.). A tervszakasz e fázisában már tisztázott a lakóépület tartószerkezeti és gépészeti rendszere. Az előkészítő tervet egyeztetjük a helyi építési előadóval.


3. Energetikai számítás és költségoptimalizálás:


PHPP számítás segítségével meghatározható többek között az éves nergiafogyasztás, a hőhidas csomópontok hatása az egész épületre vonatkozóan, a légtömör kivitelezés hatása az energiafogyasztásra, a hőleadó felületek szükséges mértéke, a melegvíz előállítás és háztartás energiaigénye, a szellőztető berendezés hatásfoka, a nyári túlmelegedés kockázatának gyakorisága, a nyílászárók hőtermelése az adott térség meteorológiai adatainak figyelembe vételével.

Ennek segítségével készül el a kiviteli költségek optimalizálása: a választott nyílászárók szoláris nyeresége, szellőztető berendezés hővisszanyerésének kívánt mértéke a bekerülési költség függvényében. Megmutatja, hol lehet esetleg „lazítani” az egyes hőszigetelési vastagságokon, változtatni a nyílászáró kiosztáson vagy azok üvegezésén.

A számítás alkalmas a kivitelezés közben módosult (nem engedélyköteles) változások átvezetésére, és megmutatja azok hatását az energiamérlegre. Az energetikai számítás alkalmas a lakóépület energetikai besorolásának meghatározására.


4. Engedélyezési tervcsomag:


Tartalmát a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklete és a Helyi Építési Szabályzat határozza meg. Az engedélyezési terv műszaki tartalma alapesetben a következő:

 • Tulajdoni lap és térképkivonat
 • Helyszínrajz
 • Alaprajz az eltérő szintekről
 • Kétirányú metszet
 • Homlokzati tervek
 • Zöldfelület és építménymagasság számítás
 • Látványterv
 • Építész műszaki leírás tűzvédelmi tervfejezettel
 • Tartószerkezeti műszaki leírás
 • Tervezői nyilatkozatok
 • Építési hulladék tervlap
 • Statisztikai adatlap
 • Kitöltött kérelem

A tervlapok és a műszaki leírás 6 példányban kerül átadásra.