Tervezés, tervek elkészítése


Ajánlati vázlatterv készítése:


Előzetes írásbeli megbízás alapján, a rendelkezésre álló tervezési program, a beépítési lehetőségek, az elvárt energetikai szint (A+, passzív) és a tervezett bekerülési költségek ismeretében, 1:100-as léptékű vázlattervet készítünk. A beépíthetőség tisztázása mérnöki feladat. Munkánkat segítheti földhivatali térképmásolat beszerzésével, a helyi építési hatóság elérhetőségének megadásával. A vázlatterv számítógépes tervezőprogrammal készített alaprajzi tervet jelent a szükséges szintekről, és számítógépes háromdimenziós tömegmodellt, látványképet. A vázlatterv célja annak tisztázása, tervezői gárdánk műszaki koncepciója az építtetői igényeket mennyiben képes kielégíteni. Az elkészült munkát  tervismertetés keretében mutatjuk be az építtetőknek. Ennek során az építtetők döntenek arról, hogy a tervvázlat alapján milyen módon folytatható a megkezdett tervezési munka.


Épületszerkezeti - energetikai  tervezés:


Ez a tervezési szakasz a leghosszabb, ez a mérnöki tervezés időszaka. Az építtetőktől is igényel néhány döntést: el kell dönteniük, van-e olyan építőanyag, amit szívesen használnának, vagy egyáltalán nem használnának, használnának-e környezetbarát, újrahasznosított építőanyagokat, vállalhatók-e a betervezett műszaki megoldások. Itt kell döntést hozni a gépészeti rendszerekről: kiegészítő fűtési rendszer, melegvíz-előállítás, szellőzéstechnika. A kivitelezés módját is érdemes ennek a tervezési szakasznak az elején eldönteni, tervezőink annak megfelelően dolgoznak, hogy magánerős-kivitelezés, vagy vállalkozói kivitelezés várható. Tervezőink elkészítik az épület építészeti terveit. A tervszakasz lényeges része az energetikai igazoló számítás. Alacsony energiafelhasználású és passzív épületeknél ez minden esetben a "PHPP" számítással készített energetikai modellt jelenti. "A" és "A+" besorolású épület esetében a 7/2006 THM. rendeletben előírt igazoló számítást végzünk. A megrendelők által elfogadott javaslatokat a terveken átvezetjük. Ennek a tervezési szakasznak a végére elkészülnek az engedélyezési terv műszaki dokumentációjának alapjai, de feltárjuk a passzívház-standardnak megfelelő precíz kivitelezéshez szükséges további tervezői feladatokat is.


Engedélyezési tervdokumentáció készítése:


Az engedélyezési tervdokumentáció tartalmát a "37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az (építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti műszaki dokumentáció tartalmáról), valamint a Helyi Építésügyi Szabályzat szabályozza. A tervezés legtöbbször nemcsak lakóépületet érint. Megállapodás vagy hatósági előírás alapján része lehet az engedélyezési tervcsomagnak például a felmérési és bontási terv, melléképület, támfal, tereprendezési terv stb. A tervet egyeztetjük a helyi építési előadóval és a közműszolgáltatókkal. Az engedélyezési tervdokumentációt összeállítjuk, és a szükséges példányszámban a megrendelőnek adjuk át a tervezői nyilatkozattal és a teljesítés-igazolással együtt. Az engedélyt az építtető nyújtja be az építési hatósághoz.


Részlettervek, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése:


A kiviteli tervdokumentáció kötelező tartalmi részeit a 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről) szabályozza. Energiatudatos lakóépület kivitelezése igen gondos mérnöki előkészítést igényel. Legnagyobb kihívást a hőhídmentes épületszerkezeti csomópontok kialakítása, a légtömör kivitelezés technológiája, a megnövelt szigetelési vastagság szerkezeti vonatkozásai és a gépészeti vezetékek helyigénye jelenti. Már az épületszerkezeti tervezés során meghatározzuk azokat a csomópontokat, amelyekről mindenképpen szükséges részlettervet készíteni. Ugyanilyen fontos a gépészeti vezetékek, áttörések, fűtési- hűtési körök megtervezése, hiszen ez hatással lehet akár már a földmunkákra és az alapozási munkákra is.

Árajánlat

A kivitelei tervek részeként elkészülő árazatlan költségvetés alapján elkészítjük árajánlatunkat, mely már tartalmazza az építés teljesítési és kivitelezési ütemezését is.


Szerződéskötés

Az árajánlat elfogadása után az a szerződés mellékletét képezi a műszaki tartalom mellett. Az általunk elkészített szerződés tartalmazza a megrendelő által kitűzött energetikai és minőségi célt.