A Boros Passzívház Építő Kft. létrejötte

A saját családi házunk építéséhez 16 év tervezési-, kivitelezési-, beruházói gyakorlat után fogtunk hozzá. A legmagasabb komfortot nyújtó, legegészségesebb,  a legkörnyezetbarátabb, a tervezett használat alatt a leggazdaságosabban üzemeltethető, befektetésként a leginkább értéktartó épületet kívántuk saját céljaikra megtervezni és megépíteni. A beruházás azért volt különleges, mert az építtető a tervező, és kivitelező egyazon személy volt. Így a beruházás egyetlen szereplőjének korlátoltsága, tájékozatlansága sem fogta vissza, gátolta meg, hogy egy valóban újszerű, addig nem ismert értéktöbblettel bíró példaértékű épület jöhessen létre.passzívház népies stílusban

Hogyan jutottunk el a passzívházakhoz?

A tervezés során a tervezési programba foglalat igényeink elemzése vezetett el a passzívházakhoz. Tervezés alatt eszméltünk rá, szakmai gyakorlatunk ellenére mennyire tájékozatlanok és talajtalanok vagyunk, ha az épület energiaigényét egy dimenzióval csökkenteni akarjuk. Felismertük, ez olyan szakterület, amely speciális felkészültséget követel. Saját kárunkon tapasztaltuk meg, mennyire elérhetetlen, mekkora hiányt okoz az anyagi érdekeltségtől független, tudományos alapokon nyugvó szakértői segítség hiánya. Ráeszméltünk, hogy ez az oka a sok sikertelen passzívház építési kísérletnek, elhibázott, elrontott energiatakarékos épületnek. Az emiatt be nem teljesülő ígéretek elégedetlen vásárlókat eredményeznek, akik a leghitelesebben tanácsolják el az érdeklődőket. Ez elvezetett bennünket a tervek, a megvalósult épület független szervezettel való ellenőriztetésének, így a minőség biztosításnak, és a minőségtanúsítás fontosságának megértéséhez.


E rögös utat végigjárva az általuk tervezett és épített épület elnyerte a Darmstadti Passivhaus Intitut minősített passzívház címét. Házunk a Dunántúl első, Magyarország pár hónap híján a második minősített lakóháza lett. A beköltözés utáni megélt rendkívül kedvező használati tapasztalatok messze felülmúlták a felfokozott elvárásainkat is. Nap, mint nap a gyakorlatban megtapasztaljuk a nem remélt szinten megvalósult utolérhetetlen komfortot, és a rendkívül gazdaságos üzemeltetést.A jővő a passzívházaké!

Ezek hatására úgy döntöttünk, hogy szakítunk addigi másfél évtizedes tervezési kivitelezési gyakorlatukkal. Elhatároztuk, hogy ezután „hagyományos” energiafaló, környezetszennyező, az energiahordozók áremelkedése, és a lakók növekvő komfortigénye, az Európai Unió direktíva tervezete miatt egy évtizeden belül elértéktelenedő, a megkövetelt zéró energiafelhasználású épületté gazdaságosan át nem alakítható épületek tervezésében, kivitelezésében a továbbiakban nem veszünk részt. Ezért a 2005-ben Boros Mérnök Kft néven alapított vagyonkezelő cégként működő vállalkozásunkat átalakítottuk. Nevét 2009-ben Boros Passzívház Építő Kft-re  módosítottuk, cégprofilját passzív- és energiatakarékos épületek tervezésére, építésre szűkítettük. .