Passzívházaké a jövő

Az általunk felépített, minősített passzív épületek garantálják a megrendelőink számára, hogy kivitelezőként, tervezőként mindazon ismereteknek birtokosai, és készségszintű használói vagyunk, amelyek a passzív és energiatakarékos épületek építéséhez szükségesek.  Ma már nincs olyan terület, amiben gyakorlati tapasztalatokat ne szereztünk volna. Szolgáltatásaink épületenergetikai szempontból a jelenleg legkorszerűbb épületenergetikai elveknek megfelelve, a felső kategóriát képviselik.A vállalkozásunk az ország egyetlen olyan vállalkozása, amely a passzívházépítés teljes spektrumát felölelve nem „vizet prédikál és bort iszik”. Hiszen tulajdonosai három éve minősített passzívházban élnek, építész tervezőként öt minősített passzívházat terveztek, kivitelezőként öt minősített passzívházat önállóan kiviteleztek. Így az összes felmerülő problémát saját bőrükön megtapasztalták és többször sikeresen oldották meg. A saját, közvetlen tapasztalatok lehetővé teszik, a megrendelő szemszögéből való látást. Ez egyben biztonságot is nyújt a megrendelő számára, hogy nem kerülhet két szék közül a földre, mert olyan partnerrel áll üzleti kapcsolatban, aki márka független, teljes rálátással, kétkezi, és mindennapi tapasztalatokkal útbaigazítja, segítheti. Így nem csak a tudományos elveket, a szakkönyveket, hanem a mai magyar valóságban reálisan elvárható pontosságot, minőséget, megbízhatóságot, megkövetelhetőséget és teljesítőképességet is képes számára közvetíteni.


Ha a tervezést kivitelezésben gyakorlatlan tervező végzi, gyakoriak lehetnek a nehezen, vagy csak gazdaságtalanul, ésszerűtlenül megvalósítható megoldások a terveken.A passzívházat építeni szándékozóknak utat mutató világító toronnyá, a tervezőkben, kivitelezőkben csalódott, kiábrándult építtetők menedékévé szeretnénk válni jövőben.